Thi công hệ thống biển báo led cho hệ thống trạm thu phí tự động

Dự án: Lắp đặt hệ thống bảng điện tử cho hệ thống các trạm thu phí tự động khu vực Phía Bắc
Số lượng: 105 địa điểm
Vị trí: Tại các trục đường cao tốc
Loại bảng điện tử led 3 màu chữ chạy hiệu ứng đẹp.

Thi công hệ thống biển báo led cho hệ thống trạm thu phí tự động

Trả lời